Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3.2 Modulisering af uddannelsens elementer

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Uddannelsens elementer er opdelt i moduler, som er kvalificerende i forhold til ét eller flere af uddannelsens kompetencemål. Uddannelsens elementer udgør dels en obligatorisk del, dels en del, der kræver valg af den studerende.

3.2.1 Obligatoriske elementer:

Lærerens grundfaglighed, som består af to hovedområder:

  • Almen dannelse/KLM (1 modul, 10 ECTS)
  • Pædgogik og lærerfaglighed (5 moduler, 55 ECTS) (årgang 2013 dog 50 ECTS)

Praktik, som består af tre moduler (30 ECTS)

Professionsbachelorprojektet, som består af henholdsvis to moduler (årgang 2013, 20 ECTS), og ét modul (årgang 2014, 15 ECTS)

3.2.2 Elementer, der kræver valg af den studerende:

Undervisningsfag/fagmoduler:

  • Undervisningsfag 1 består af fire fagmoduler (40 ECTS). Som undervisningsfag 1 kan på Metropol vælges følgende fag: Dansk, Matematik og Engelsk
  • Undervisningsfag 2 og 3 består af 3 fagmoduler (30 ECTS)

 

Der findes to typer af fagmoduler: 1) Nationale fagmoduler hvor indholdet er det samme på alle landets læreruddannelser, og 2) lokale fagmoduler hvor indholdet er afstemt efter lokale forhold og ønsker. Udbuddet af undervisningsfag og fagmoduler på Metropol fremgår af studieordningens Del 3.

 

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmodulerne er alle udviklede lokalt og giver den studerende mulighed for specialisering, fordybelse, tværfaglige og tværprofessionelle perspektiver. Specialiseringsmodulerne løfter to centrale formål i uddannelsen:

  • Understøtter den faglige læring i undervisningsfag eller lærerens grundfaglighed.
  • Giver den studerende mulighed for at arbejde med udviklingen af en særlig professionel lærerfaglig og tværprofessionel profil.

 

Udbuddet af specialiseringsmoduler kan variere fra år til år og fremgår i studieåret 2016-2017 af studieordningens Del 4.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V