Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse, modulisering og ECTS-point

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Læreruddannelsen varer 4 år, svarende til 240 ECTS-point.

En fuldtidsstuderendes arbejde i et år svarer til 60 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende:

  • Lærerens grundfaglighed, svarende til 60-80 ECTS-point
  • Undervisningsfag, svarende til 120-140 ECTS-point
  • Praktik, svarende til 30 ECTS-point
  • Professionsbachelorprojekt, svarende til 10-20 ECTS-point

(BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §2 og §4)

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V