Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Indledning

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Dette bilag indeholder en oversigt over de udbudte specialiseringsmoduler i studieåret 2015/16.

Specialiseringsmoduler er moduler hvor den studerende har mulighed for at fordybe sig i særlige interesseområder, der kvalificerer den fremtidige lærergerning. Specialiseringsmodulerne er karakteriseret ved at gå på tværs af fag og professioner og giver den studerende mulighed for at forfølge et særligt interesseområde inden for instituttets udbud.

Ved moduler benævnt ”VM…” og ”ASTE…” tilskrives 10 ECTS til undervisningsfag og/eller lærerens grundfaglighed hvilket fremgår af modulbeskrivelsen.

Ved moduler benævnt ”TP….” tilskrives 15 ECTS til lærerens grundfaglighed.

Moduler benævnt "PR..." er forbeholdt internationale studerende.

 

 

Specialiseringsmodul

Kan vælges af studerende på

VM2: Digital storytelling og interkulturelle kompetencer 

årgang 2013

VM4: Udvikling af matematikundervisning gennem observationsværktøjer og –metoder 

årgang 2013

VM7: På rejse ind i fiktive verdener – børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen.

årgang 2013

VM8: Læsemakkere – fokus på læsevanskeligheder og særligt tilrettelagt undervisning 

årgang 2013

VM10: Udeskolepædagogik - kvalificeret brug af det udvidede klasserum   

årgang 2013

VM12: Oplevelsespædagogik - ny energi til undervisningen  

årgang 2013

VM13: Krop, kultur og inklusion  

årgang 2013

VM15: Kunst, kultur & kreativitet 

årgang 2013

ASTE1: Sundhed – chance eller risiko? 

ASTE-uddannelsen

ASTE2: Bæredygtighed – fødevarer og energi

ASTE-uddannelsen

ASTE3: Energi og klima 

ASTE-uddannelsen

ASTE4: Naturens terningespil

ASTE-uddannelsen

TP1: Udsatte børn og unge  

årgang 2014

TP2: Education and Outdoor Pedagogy - for Health and Sustainable Development 

årgang 2014

TP3: Vi udvikler velfærd sammen - lokalt 

årgang 2014

TP4: Sundhedsfremme - børn og unge

årgang 2014

PR1A (5 ECTS) Internship/teaching practice for international students

internationalt ophold

PR1B (10 ECTS) Internship/teaching practice for international students

internationalt ophold

 

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V