Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige prøve.   

 

1. delprøve: Skriftlig opgave

Den studerende udarbejder og afleverer en opgave med en analyse af en selvvalgt lærerfaglig problemstilling central for faget kristendomskundskab/religion.

 

Omfanget er maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

 

2. delprøve: Mundtlig prøve

Den studerende præsenterer et undervisningsforløb i relation til den skriftlige opgaves problemstilling. Ved prøven argumenteres for valg af mål, fagligt indhold, faglige tilgange, arbejdsformer og evalueringsmåde, og der perspektiveres til fagets øvrige kompetenceområder.

 

Eksaminationstid til den mundtlige delprøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

 

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.

 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted
  • Aflevering af et undervisningsforløb i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V