Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Geografi

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for 1. delprøve og 2. delprøve.   

 

Den studerende trækker lod mellem 5 områder til prøven, som består af de 4 fagspecifikke temaer indenfor Forenklede Fælles Mål i geografi i folkeskolen samt et femte, hvor der er særlig fokus på tværfaglige aspekter. Flere af de naturfaglige delkompetencer og kommunikation skal relateres til det udtrukne område.

 

1. delprøve: Mundtlig prøve

I prøven skal der indgå et undervisningsforløb med et geografifagligt og fagdidaktisk fokus samt eksperimentelt/praktisk arbejde med materiale (film, statistisk materiale, observationer, jordprøver, bjergarter, interviews, cases el.lign.).

 

2. delprøve: Mundtlig prøve

Prøven består af en redegørelse for refleksioner over praksis med udgangspunkt i indsamlet materiale, f.eks. en videooptagelse af undervisning, analyse af anvendt undervisningsmateriale el.lign. Dette skal om muligt understøtte første del at den mundtlige prøve.

 

Begge delprøver afvikles individuelt.

 

Forberedelsestid: 1 døgn.

Eksaminationstid: 1. delprøve 30 minutter og 2. delprøve 15 minutter.

 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Fremlæggelse af et undervisningsforløb med et geografifagligt og fagdidaktisk fokus samt eksperimentelt/praktisk arbejde med materiale i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V