Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

De enkelte praktikperioder

Studieordning: 2004

Praktikperioderne falder i 5 perioder fordelt på 4 studieår. Af følgende oversigt fremgår placeringen af praktikperioder samt hvilke fag de enkelte perioder spiller sammen med.

Studieår Periode Omfang Samspil med fag Praktik i flg. fag
 
 
1. studieår
 
 
1. periode 2 uger efter efterårsferien og
3 uger i marts på samme skole
Sis, pædagogik samt matematik eller dansk Matematik eller dansk
 
 
2. studieår
 
 
2. periode 4 uger i nov./dec. Psykologi, almen didaktik, dansk eller matematik samt linjefag B Matematik eller dansk samt evt. linjefag i B-søjle
3. periode 3 uger i juni 2. studieår eller
3 uger i august 3. studieår
Praktik i andre skoleformer
 
 
3. studieår
 
 
4. periode 7 uger efter jul Almen didaktik, linjefag B-søjle og C-søjle Linjefag C-søjle samt evt. B-søjle
 
 
4. studieår
 
 
5. periode 5 uger før jul Linjefag D-søjle samt evt. bacheloropgave Linjefag D-søjle

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V