Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

21.5 Aflevering af skriftlige arbejder

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Tid og sted for aflevering af skriftlige arbejder findes på den enkelte uddannelsesinstitution.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V