Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

21.3 Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Eksaminationstider og sideantal for synopser og skriftlige opgaver angivet i kap. 9-27, er overalt angivet for individuelle prøver. I tilfælde af gruppeprøver gælder nedenstående eksaminationstider og sidetal, som er fastsat i henhold til Eksamensbekendtgørelsen § 11, stk. 2.

En gruppe består af 2-4 studerende med mindre andet er nævnt. Dog kan en gruppe til prøven i professionsbachelorprojektet kun bestå af 2 studerende. Der fastsættes følgende normer for eksaminationstider ved mundtlige gruppeprøver:

Antal studerende Eksaminationstid i minutter
1 30 45 60
2 50 75 100
3 65 95 130
4 75 115 150

 

Votering og efterfølgende bedømmelse/karaktergivning er indeholdt i ovenstående eksaminationstider.

På tilsvarende vis reduceres det maksimale sidetal i skriftlige arbejder, som er udarbejdet af flere studerende, efter følgende tabel:

Antal studerende Maksimalt antal normalsider i skriftlige arbejder Bachelorprojektet
1 5 10 15 25 normalsider
2 9 18 25 35 normalsider
3 12 25 35 -
4 15 30 45

 

Definitioner på normalsidebegrebet og regler for bilag fremgår i afsnit 8.4. Regler for bedømmelse af skriftlige arbejder udarbejdet af flere studerende fremgår af afsnit 2.4.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V