Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

21.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Der henvises til den institutionelle del af studieordningen.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V