Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

21.1 Kompetencemål

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Der henvises til de enkelte prøvers kompetencemål:

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V