Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

20. Klage

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Uddannelsen anbefaler, at eksaminanden søger vejledning hos studievejleder i forbindelse med klageprocedure og udarbejdelse af klage. Reglerne om klager over eksamen fremgår af Eksamensbekendtgørelsen, kap. 10.

Faglige afgørelser i relation til brugt prøvegang og/eller bortvisning på grund af eksamenssnyd er endelig og kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

 

I eksamensbekendtgørelsen skelnes mellem klager over:

  1. Eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen
  2. Klager over retlige forhold

 

De to former for klage behandles forskelligt.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V