Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

19. Eksamenssnyd

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V