Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bedømmelse af praktikken

Studieordning: 2004

1. – 3. årgang

Ved afslutningen af hver praktikperiode på 1., 2. og 3. årgang vejleder praktikskolen den studerende om dennes umiddelbare egnethed til undervisning af børn. Vejledningen fremkommer som et råd til den studerende og noteres i skriftlig form som „egnet/ikke egnet“ til at undervise børn.

Det er skolelederen der tager initiativ til indkaldelse med henblik på at drøfte skolens råd til den studerende. Såfremt den studerende vurderes til at være „ikke egnet“ gives rådet endvidere i skriftlig form i form af en udtalelse til den studerende og der sendes en kopi til seminariets praktikafdeling. Praktikafdelingen vil herefter indkalde den studerende til en studievejledende samtale med udgangspunkt i erklæringen med henblik på en rådgivning af den studerende. Den studerende, der har fået vurderingen „ikke egnet“ vil trods vurderingen kunne fortsætte sit studie.

NB: En tilkendegivelse om „ikke egnet“ bør ikke gives i overværelse af de andre studerende i praktikgruppen.

4. årgang (den afsluttende praktik)

Faget praktik afsluttes på 4. årgang med en udtalelse, der munder ud i en bedømmelse, der udtrykkes: „bestået/ikke bestået“. Bedømmelsen viser, om den studerende i tilstrækkeligt omfang har tilegnet sig lærerkvalifikationer, som de er udtrykt i fagets mål og CKF. (jvnf. bek. nr. 332 af 29/4-2004, bilag 23).

Om den skriftlige udtalelse gælder i øvrigt:

  • At den afgives under skolelederens ansvar.
  • At den rettes til og afleveres til den enkelte studerende med kopi til seminariet.
  • At den indeholder en begrundelse for bedømmelsen i relation til fagets mål og CKF.
  • At den indeholder faktuelle registreringer om periodens varighed, klasser, fag og øvrige læreropgaver.

En studerende med bedømmelsen „ikke bestået“ har ikke afsluttet sin lærereksamen. Der gives 3 chancer for at bestå den afsluttende praktik.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V