Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

15.3 Prøveformer i studieordningens fællesdel

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Prøverne, som afslutter:

  • Lærernes grundfaglighed
  • Undervisningsfagene
  • Praktik
  • Professionsbachelorprojektet

er eksterne, dog er en af prøverne i praktikken og en prøve i Lærernes grundfaglighed i hovedområdet pædagogik og lærerfaglighed intern. Prøveformerne er nærmere beskrevet i kap. 9-27.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V