Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

15.1 Regelgrundlag

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Prøverne i læreruddannelsen afholdes i overensstemmelse med:

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V