Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

14. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Studieordningen for læreruddannelsen består af to dele:

 

  • Studieordningens fællesdel udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og som indeholder regler om følgende:
  1. Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse, herunder prøveform og tilrettelæggelse.
  2. Særlig tilrettelæggelse af prøver for studerende, der har opnået merit for moduler, der kvalificerer til den afsluttende prøve.
  3. Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III.
  4. Krav til udformning af professionsbachelorprojektet.

 

  • Studieordningens institutionsdel udarbejdet af den enkelte professionshøjskole, og som indeholder regler om læreruddannelsen lokalt.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V