Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

13.6 Orlov

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Orlov søges senest d. 1. maj eller 1. december. Grundet læreruddannelsens struktur gives orlov som udgangspunkt for et helt år (2 semestre) .

Ved egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie er der ingen frist. Ansøgningen om barselsorlov eller værnepligt skal søges i god tid.

Orlov kan tidligst bevilges når alle prøver efter første studieår er bestået. Studerende på orlov kan ikke deltage i undervisning og prøver.

Tilbagevenden efter orlov vil altid foregå på de betingelser der måtte være til stede ved den studerendes tilbagevenden.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V