Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

12. Mentorordning

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Alle studerende får tilknyttet en mentor på 1. årgang. En mentor er en underviser med både undervisningsopgaver, koordinerende funktioner og studietrivselsmæssige opgaver. Mentors opgaver bliver særligt knyttet sammen af den studerendes arbejde med professionsportfolioen.

 

Formålet med mentorarbejdet er desuden at understøtte:

  • den studerendes studium generelt
  • den studerendes udvikling af myndighed og kyndighed i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab i en kompleks verden
  • den studerendes trivsel, hvilket omfatter både studiestrategier, studietrivsel, og konflikthåndtering
  • den studerendes arbejde med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V