Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6. Udbud og valg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Undervisningsfag 1

Valg af undervisningsfag 1 sker i forbindelse med at den studerende bekræfter sin studieplads i starten af august.

Den studerende kan vælge mellem:

 • Dansk 1.-6. klassetrin
 • Dansk 4.-10. klassetrin
 • Engelsk 1.-6. klassetrin
 • Engelsk 4.-10. klassetrin
 • Matematik 1.-6. klassetrin
 • Matematik 4.-10. klassetrin
 • Matematik 4.-10. klassetrin mshp ASTE (Advanced Science Teacher Education)

 

Undervisningsfag 2 og 3

Valg af undervisningsfag 2 (start i 3. semester) og undervisningsfag 3 (start i 5. semester for årgang '14 og frem og start i 4. semester for årgang '13) sker i slutningen af 1. semester og foregår via IntraPoL. I forbindelse med valghandlingen skal den studerende dokumentere de krævede adgangsforudsætninger.

Metropol udbyder følgende undervisningsfag, som den studerende kan vælge imellem:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Engelsk 1.-6. klassetrin
 • Engelsk 4.-10 klassetrin
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Idræt 1.-6. klassetrin
 • Idræt 4.-10. klassetrin
 • Kristendomskundskab/Religion
 • Håndværk og design
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

 

Indholdsbeskrivelse for alle fagmoduler i undervisningsfagene findes i studieordningens del 2.

 

Særligt for årgang '13

Undervisningsfagene Engelsk og Idræt er med BEK nr. 593 af 01/05/2015 blevet aldersspecialiseret, men med en fælles basis i de nationale moduler. De studerende vil derfor i efteråret 2015 skulle vælge aldersspecialisering med henblik på læsning af modul i forårssemesteret samt afsluttende kompetencemålsprøve.

 

Specialiseringsmoduler

Gældende for årgang '14 og frem

Specialiseringsmoduler falder i 2 kategorier. Tværprofessionelle specialiseringsmoduler og læreruddannelsesfaglige specialiseringsmoduler. De tværprofessionelle specialiseringsmoduler vælges i uddannelsens 2. semester og afvikles i 3. semester. De læreruddannelsesfaglige specialiseringsmoduler vælges i uddannelsens 6. semester og afvikles i 7. semester. Alle valg foregår via IntraPoL.

 

Særligt for årgang '13

Valg af specialiseringsmoduler sker i slutningen af 1., 3. og 5. semester med henblik på afvikling i 3., 5. og 7. semester. Alle valg foregår via IntraPol.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V