Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

4. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

§ 2. Uddannelsen er normeret til 240 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes
arbejde i 1 år.

 

§ 4. Uddannelsen består af følgende:

1. Lærerens grundfaglighed, svarende til 60-80 ECTS-point.

2. Undervisningsfag, svarende til 120-140 ECTS-point.

3. Praktik, svarende til 30 ECTS-point.

4. Bachelorprojekt, svarende til 10-20 ECTS-point.

 

Læreruddannelsens grundelementer er opdelt i moduler, som er kvalificerende i forhold til ét eller flere af uddannelsens kompetencemål. På Metropol skelnes der mellem fagmoduler og specialiseringsmoduler.

Der findes to typer af fagmoduler: 1) Nationale fagmoduler hvor indholdet er det samme på alle landets læreruddannelser, og 2) lokale fagmoduler hvor indholdet er afstemt efter lokale forhold og ønsker.

Specialiseringsmodulerne er alle udviklede lokalt og giver den studerende mulighed for specialisering, fordybelse, tværfaglige og tværprofessionelle perspektiver. Udbuddet af disse kan variere fra år til år.

Metropol har tilrettelagt en vej gennem uddannelsen, der sikrer en professionsfaglig progression frem mod afsluttet læreruddannelse med som hovedregel undervisningskompetence i 3 fag. Denne vej gennem uddannelsen konstituerer den anbefalede rækkefølge af fagmoduler og specialiseringsmoduler og er den struktur, Metropol planlægger efter i forhold til udbud af moduler.

Den studerende holdsættes ved studiestart på stamhold ud fra det valgte undervisningsfag 1.

 

Gældende for årgang '14 og frem

LU13 struktur ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7. sem 8. sem Prøver
Lærerens grundfaglighed (Almen dannelse/ KLM 15 10 10             2. sem
Lærerens grundfaglighed (Pædagogik og lærerfaglighed) 50 10 5 5   10 10   4. + 7. sem
  5 5 5
Undervisningsfag 1 40 10 10   10 10       6. sem
Undervisningsfag 2 30     10 10   10     6. sem
Undervisningsfag 3 30         10   10 10 8. sem
Specialiseringsmoduler 30     15       15    
Praktik 30   10     10     10 2., 5., 8. sem
BA-opgaven 15   2     2     11 8. sem
Samlet 240 30 32 30 30 32 25 30 31  

 

Gældende særligt for årgang '13

LU13 struktur ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7. sem 8. sem Prøver
Lærerens grundfaglighed (Almen dannelse/ KLM 15 10 10             2. sem
Lærerens grundfaglighed (Pædagogik og lærerfaglighed) 45 10 10     10 10   7. sem
Undervisningsfag 1 40 10 10   10   10     6. sem
Undervisningsfag 2 30     10 10   10     6. sem
Undervisningsfag 3 30       10 10   10   7. sem
Valgmoduler 30     10   10   10    
Praktik 30   10     10     10 2., 5., 8. sem
BA-opgaven 20   2     2     16 8. sem
Samlet 240 30 32 30 30 32 30 30 26  

 

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V