Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Rammerne for praktikken

Studieordning: 2002

Seminariet
Ved årets begyndelse fastlægger koordinator, de studerende og de ansvarlige lærere i fællesskab rammerne for praktikken. Her gælder det, at hver praktikgruppe på 1., 2., 3. og 4. årgang har ret til:

  • mindst én seminarielærer som faglig og pædagogisk vejleder før, under og efter praktikken. Ressourcerne til dette er indregnet i fagenes bruttotimetal.
  • Mindst ét besøg i hver praktikperiode, dog undtaget 3. periode, som omfatter praktik i andre skoleformer. Praktikgruppen tager initiativet til, at disse besøg bliver aftalt.
  • Ressourcerne til dette tildeles særskilt.
  • Evaluering af gruppens praktik med mindst én seminarielærer.
  • Ressourcerne til dette er indregnet i fagenes bruttotimetal.

Praktikskolen
Praktikskolen fastlægger skemaet for praktikgrupperne og organiserer praktikundervisningen og praktikvejledningen efter nærmere fastsatte retningslinier. Vejledningen omfatter førvejledning, iagttagelse af praksis og eftervejledning, jvf. ”Undervisningsministeriets vejledning om faget praktik i læreruddannelsen”. Se i øvrigt beskrivelsen retningslinier for praktikskolen for de enkelte praktikperioder.

Oversigt over studieordning 2002

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V