Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Antal lektioner og vejledningstimer

Studieordning: 2015 (LU 07, Frb.)

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 4

Fagene har som udgangspunkt det timetal, som fremgår af nedenstående skema. Der kan være didaktiske overvejelser, der gør at timerne bruges anderledes. Det kan være ved studieture, ekskursioner eller ved at nogle af lektionerne omlægges til vejledning. Vejledningen kan være som holdbaseret, feedback på opgaver og vejledning i øvrigt. Kun aktuelle fag medtaget.

 

Fag

Undervisningstimetal
pr. fag, typisk afviklet
som holdundervisning

Vejledningstimetal
pr. fag, typisk afviklet i
grupper.

Engelsk

480

12

Billedkunst

240

6

Biologi

240

6

Dansk som andetsprog

240

6

Fysik/kemi

240

6

Natur/teknik

240

6

Geografi

240

6

Historie

240

6

Idræt

240

6

Kristendomskundskab/religion

240

6

Materiel design

240

6

Musik

240

6

Samfundsfag

240

6

Specialpædagogik

240

6

Tysk

240

6

 

For faget praktik gælder følgende timetal for den enkelte årgang i studieåret 2014/2015.

 

Årgang

Praktiktimer (afhængig af konkrete skemaer på praktikskoler)

Vejledning (pr. gruppe)

4. årgang

98 - 112

14

 

Den udbudte undervisning og praktikforløb, den aftalte vejledning samt den studerendes selvstudium skal tilsammen opfylde fagenes formål og fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V