Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Uddannelsens varighed og struktur

Studieordning: 2015 (LU 07, Frb.)

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 2-3

Uddannelsen som professionsbachelor til lærer i folkeskolen er normeret til fire år. Fagene er placeret på de fire år som vist nedenfor.

Der henvises i øvrigt til studieordningens afsnit om profillæreruddannelserne, der er sammensat forskelligt fra nedenstående.

Struktur på læreruddannelsen Metropol
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
Praktik – i alt 24 uger   
Kristendomskundskab / Livsoplysning / Medborgerskab        
Obligatoriske linjefag – Dansk, Engelsk, Matematik      
Pædagogik        
Psykologi        
Almen didaktik        
Linjefag – 2 fag på 0,6 årsværk eller      
     
Linjefag – 1 fag på 1,2 årsværk      
Professionsbachelorprojekt        

 

Fagenes vægt og omfang i uddannelsen

Fag

ECTS
(European Credit
Transfer System)

Årsværk

Fællesfag

Praktik

36

0,6

Linjefag ikke-obligatoriske 1,2

Engelsk

72

1,2

Linjefag 0,6

Billedkunst

36

0,6

Biologi

36

0,6

Dansk som andetsprog

36

0,6

Fysik/kemi

36

0,6

Geografi

36

0,6

Historie

36

0,6

Idræt

36

0,6

Kristendomskundskab/religion

36

0,6

Materiel design

36

0,6

Musik

36

0,6

Natur/teknik

36

0,6

Samfundsfag

36

0,6

Specialpædagogik

36

0,6

Tysk

36

0,6

Frivillige kurser

Færdselslære inkl. førstehjælp
Sundheds- og seksualundervisning & familiekundskab
Uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
Det praktisk-musiske fagområde
Korsang

3

0,05

Svømmelæreruddannelsen

6

0,1

 

Institut for Skole og Læring udbyder ikke linjefagene fransk og hjemkundskab.

Uddannelsens normerede fire år svarer til fire årsværk eller 240 ECTS (European Credit Transfer System).

Årsværk og ECTS er et udtryk for den arbejdsindsats en studerende forventes at bruge på et fag såvel i løbet af studieåret/-ene som til prøven. Det vil sige alle til et fag hørende studieaktiviteter: undervisningslektioner, vejledning, forberedelse, ekskursioner, prøve m.m.

Ét årsværk, eller 60 ECTS, udgør arbejdsindsatsen for en studerende i ét år, svarende til ca. 1650 arbejdstimer. Det vil sige, at ét ECTS-point svarer til ca. 27-28 arbejdstimer for en „normal-studerende“.

Fællesfag udgør samlet 1,6 årsværk (96 ECTS) af uddannelsen.

Herudover skal den studerende sammensætte linjefag svarende til en samlet vægt på 2,4 årsværk (144 ECTS).

 

Sammensætningen af linjefag på 2,4 årsværk kan ske på følgende tre måder:

1.      Obligatorisk linjefag fællesforløb samt aldersspecialisering (1,2 årsværk), yderligere aldersspecialisering i samme linjefag (0,6 årsværk) samt ét yderligere linjefag (0,6 årsværk)

2.      Obligatorisk linjefag (1,2 årsværk) samt ét yderligere linjefag (1,2 årsværk)

3.      Obligatorisk linjefag (1,2 årsværk) samt to yderligere linjefag (á 0,6 årsværk)

Mulighederne vil være forskellige, afhængig af hvilken årgang, den studerende følger.

Se også afsnit 5 om adgang til linjefag.

De frivillige kurser bliver tilbudt alle studerende i løbet af deres uddannelse. Nogle frivillige kurser er det et bekendtgørelseskrav, at alle læreruddannelsessteder tilbyder. Andre frivillige kurser er et tilbud, som Institut for Skole og Læring udbyder. Læs mere i afsnit 19 om frivillige kurser.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V