Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Indledning

Studieordning: 2015 (LU 07, Frb.)

Studieordningen for Læreruddannelsen ved Institut for Skole og læring på Professionshøjskolen Metropol er udarbejdet på baggrund af

  • lov om uddannelsen af professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 579 af 9. juni 2006) og
  • bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 562 af 1. juni 2011).

Studieordningen gælder for studieåret 2015/2016 for årgang 2012. Desuden gælder studieordningen for studerende fra ældre årgange, der skal afslutte deres uddannelse på denne studieordning, jf. bestemmelser om overgangsordninger.

Linjefagene påbegyndt i studieåret 2014/15 følger studieordning 2014 i disse. Undtaget herfor er dog biologi, geografi og fysik/kemi der har fået dispensation og overgår til denne studieordning.

Da der fra sommeren 2013 er indført ny læreruddannelse er faktuelle forhold, samt studieordnings-fag-tekster der udelukkende vedrører 1. og 2. årgang på denne uddannelse udeladt af nærværende studieordning. Desuden er ikke aktuelle fag udeladt af diverse oversigter og der henvises til tidligere studieårs studieordninger.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V