Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

22.5 Skriftlige arbejder

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Typer af skriftlige arbejder mv., som indgår i prøveformerne:

Betegnelse

Omfang

Bedømmelse

Fag

Portfolio

Arbejdsportfolio

Præsentationsportfolio

Ikke defineret

Indgår ikke

Pædagogik og lærerfaglighed

Billedkunst

Hjemkundskab

Idræt

Synopsis

Maks. 5 normalsider pr. studerende

Indgår i den samlede bedømmelse

Almen dannelse

Billedkunst

Hjemkundskab

Musik

Praktik

Prøveprodukt

Maks. 5 normalsider

Indgår i den samlede bedømmelse

Biologi

Fysik/kemi

Geografi

Natur/teknik

Skriftlig opgave

Maks. 10 normalsider

Indgår i den samlede bedømmelse

Pædagogik og lærerfaglighed

Dansk

Fransk

Tysk

Skriftlig prøve (projekt)

Maks. 10 normalsider

Indgår i den samlede bedømmelse

Historie

Kristendomskundskab/religion

Samfundsfag

Skriftlig opgave

Skriftlig prøve

Ikke angivet

Indgår i den samlede bedømmelse

Engelsk

Matematik

Professionsbachelor-projekt

25 normalsider

Indgår i den samlede bedømmelse

Professionsbachelorprojektet

Multimodalitet

Definition: Multimodalitet betegner meningsskabelse gennem en kombination af to eller flere typer præsentationsformer.

 

 

Tid og sted for aflevering af skriftlige arbejder findes på den enkelte uddannelsesinstitution.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V