Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

22.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Der henvises til den institutionelle del af studieordningen. 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V