Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

22.1 Kompetencemål

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Der henvises til de enkelte prøvers kompetencemål:

Ø  Bek nr. 231 af 8/3/2013 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, bilag 1 se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145748

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V