Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

20. Eksamenssnyd

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V