Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

16.6 Hjælpemidler

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt ved prøverne, med mindre noget andet er særskilt anført for den enkelte prøve.

Ved prøven må der ikke være fysisk eller elektronisk kontakt mellem eksaminanden og udeforstående.

Egen pc eller lign. elektronisk udstyr med undervisningsmateriale, noter mm. må ikke medbringes i forberedelsestiden til en prøve, men mindre det er særskilt anført i beskrivelsen af den enkelte prøve. 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V