Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Merit- og overgangsordning

Studieordning: 2003

Afventer udspil fra Undervisningsministeriet.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V