Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

16.3 Prøveformer i studieordningens fællesdel

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Prøverne, som afslutter

  • Lærernes grundfaglighed
  • Undervisningsfagene
  • Praktik
  • Professionsbachelorprojektet

er eksterne, dog er en af prøverne i praktikken intern. Prøveformerne er nærmere beskrevet i kap. 9-27.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V