Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

16.1 Regelgrundlag

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Prøverne i læreruddannelsen afholdes i overensstemmelse med:

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V