Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

15.6 Orlov

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Orlov søges senest d. 1. maj eller 1. december for det efterfølgende semester.

Ved egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie er der ingen frist. Ansøgningen om barselsorlov eller værnepligt skal søges i god tid.

Orlov kan tidligst bevilges når alle prøver efter første studieår er bestået. Studerende på orlov kan ikke deltage i undervisning og prøver. 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V