Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

13. Mentorordning

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Alle studerende får tilknyttet en mentor. En mentor er en underviser med både undervisningsopgaver, koordinerende funktioner og studietrivselsmæssige opgaver. Mentors opgaver bliver særligt knyttet sammen af den studerendes arbejde med professionsportfolioen.

 

Formålet med mentorarbejdet er desuden at understøtte

·         den studerendes studium generelt

·         den studerendes udvikling af myndighed og kyndighed i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab i en kompleks verden

·         den studerendes trivsel, hvilket omfatter både studiestrategier, studietrivsel, og konflikthåndtering

·         Den studerendes arbejde med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

 

Beskrivelse af indholdet

Mentoren kan enten være holdets underviser i undervisningsfag 1 eller lærerens grundfaglighed.

Mentorordningen er todelt forstået på den måde, at indholdet dels relateres til det studietrivselsmæssige og dels er professionsrelateret i særlig grad i forhold til praktikken og det indledende arbejde med professionsbachelorprojektet knyttet til professionsportfolioen.

 

Mentorordningen skal medvirke til at den enkelte studerende opbygger et tilhørs- og tilknytningsforhold til studiet, og at den studerende udvikler sin egen professionsidentitet.

Særligt om praktik

Det er mentorens opgave at varetage alle opgaver relateret til faget praktik i samarbejde med praktikkontoret. Heri indgår vejledning før og efterbehandling af praktik, deltagelse i professionsmødet sammen med praktikskolen og varetagelse af kompetencemålsprøven i faget praktik. Mentorernes arbejde med praktikken er med til at sikre en tæt sammenhæng mellem de studerendes professionsfaglige identitetsudvikling og studiet generelt. 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V