Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

9.2 Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver forudsætter godkendelse af moduler svarende til nedenstående ECTS-angivelser:

Fag

Minimumsomfang af ECTS inden for fagområdet

Almen dannelse/KLM

20 ECTS

Pædagogik og lærerfaglighed

50 ECTS

Dansk 1.-6. & 4.-10. klassetrin

50 ECTS (40 ECTS fagmoduler + 10 ECTS valgmodul)

Matematik 1.-6. & 4.-10. klassetrin

50 ECTS (40 ECTS fagmoduler + 10 ECTS valgmodul)

Billedkunst, Biologi, Engelsk, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Idræt, Kristendomskundskab/religion, Materiel design, Musik, Natur/teknik, Samfundsfag, Tysk

30 ECTS (fagmoduler)

Praktik

10 ECTS (på hvert niveau giver adgang til niveauets prøve)

Professionsbachelorprojekt

20 ECTS

 

Afsluttende kompetencemålsprøver i undervisningsfag, Almen dannelse/KLM, Pædagogik og lærerfaglighed, Professionsbachelorprojekt samt Praktik er alle beskrevet i studieordningens del 2. For praktik henvises endvidere til det enkelte praktikniveau i studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V