Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

9.1 Modulevalueringer

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Alle moduler afsluttes med en modulevaluering. Når den studerende er tilmeldt et modul, er den studerende automatisk tilmeldt modulevalueringen.

Den studerende skal have opfyldt eventuelle deltagelseskrav beskrevet i modulet for at afslutte modulet og få tilskrevet ECTS.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V