Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

8.3 Mødepligt

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Der er mødepligt til praktikken. De studerende deltager i praktikken på praktikskolen på arbejdsmarkedslignende vilkår. I praktikperioderne registreres fravær af praktikskolen. Fravær af mindre omfang kan repareres ved yderligere aktiviteter på praktikskolen afviklet inden fristen for modulets godkendelse. Fravær af større omfang vil betyde at praktikperioden skal tages om da modulet ikke kan godkendes.

I modulerne kan der være mødepligt til enkelte aktiviteter knyttet til deltagelseskrav. 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V