Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.2 Adgangsforudsætninger til valgmoduler

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Adgangsforudsætningerne til valgmoduler varierer afhængig af, hvilke fagområder modulet knytter sig til. Der henvises til de enkelte modulbeskrivelser.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V