Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6.1 Skift mellem undervisningsfag og valgmoduler

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Det er som udgangspunkt ikke muligt at skifte mellem de valgte undervisningsfag og valgmoduler eller skifte mellem andre undervisningsfag senere på studiet, når man først er placeret på et hold ved studiestarten.

Kun i ganske særlige tilfælde hvor der foreligger usædvanlige forhold, og hvor disse er bedst muligt dokumenteret, og inden for en frist der er oplyst af Institut for Skole og Læring, kan valg gøres om. Skriftlig ansøgning herom foregår via studievejledningen.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V