Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6. Udbud og valg af undervisningsfag og valgmoduler

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Den studerende har ikke krav på at tage modulerne i anden rækkefølge end den af Metropol tilrettelagte. I takt med at læreruddannelsen udrulles med flere parallelle årgange vil mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse øges.

Undervisningsfag 1

Valg af undervisningsfag 1 sker i forbindelse med at den studerende bekræfter sin studieplads i starten af august. Den studerende kan vælge mellem

·         Dansk 1.-6. klassetrin

·         Dansk 4.-10. klassetrin

·         Engelsk

·         Matematik 1.-6. klassetrin

·         Matematik 4.-10. klassetrin

·         Matematik 4.-10. klassetrin mshp ASTE (Advanced Science Teacher Education)

Undervisningsfag 2 og 3

Valg af undervisningsfag 2 (start i 3. semester) og undervisningsfag 3 (start i 4. semester) sker i slutningen af 1. semester og foregår via læreruddannelsens intranet. I forbindelse med valghandlingen skal den studerende dokumentere de krævede adgangsforudsætninger.

Professionshøjskolen Metropol udbyder følgende undervisningsfag, som den studerende kan vælge imellem:

·         Billedkunst

·         Biologi

·         Engelsk

·         Fysik/kemi

·         Geografi

·         Historie

·         Idræt

·         Kristendomskundskab/Religion

·         Håndværk og design

·         Musik

·         Natur/teknik

·         Samfundsfag

·         Tysk

 

Indholdsbeskrivelse for alle fagmoduler i undervisningsfagene findes i studieordningens del 2.

 

Valgmoduler

Valg af valgmoduler sker i slutningen af 1. semester. Valgmodulerne er placeret i 3., 5. og 7. semester af uddannelsen. Indholdet af modulerne vil variere og vil indgå i det aktuelle studieårs studieordnings del 2. Nærmere information om valgprocedure vil fremgå af læreruddannelsens intranet.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V