Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.8 Tværprofessionelt samarbejde

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Tværprofessionelt samarbejde bidrager til uddannelsens målsætning, idet den studerende på baggrund af kendskab til egen og andre professioners faglighed og identitet kvalificerer sig til at samarbejde med relevante professionsaktører uden for lærerprofessionen.

På Metropol er det tværprofessionelle samarbejde en del af fagområdet ”Lærerens grundfaglighed” under kompetenceområde 2 og 3. Desuden vil der blive udviklet særlige tværprofessionelle valgmoduler, hvor den studerende vil kunne gå i dybden med udvalgte tværprofessionelle perspektiver med henblik på videreudvikling af disse. Disse vil blive udviklet i samarbejde med øvrige uddannelser. 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V