Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.1 Lærerens grundfaglighed

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

§ 9. Lærerens grundfaglighed består af to hovedområder med henholdsvis 4 og 1 kompetencemål:

1) Pædagogik og lærerfaglighed:

a) Elevens læring og udvikling

b) Undervisningskendskab og -kompetencer, herunder almen didaktik og it som pædagogisk redskab

c) Specialpædagogik

d) Undervisning af tosprogede

2) Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.

 

Bilag:

Lærerens grundfaglighed er et fag som i samarbejde med uddannelsens undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt beskæftiger sig med udviklingen af lærerens almene kompetencer til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Lærerens grundfaglighed er ét fagområde som består af to hovedområder:

Pædagogik og lærerfaglighed og Almen dannelse/KLM med hver sin prøve.

 

Studiet af fagområdet ”Lærerens grundfaglighed” er på Professionshøjskolen Metropol udmøntet i 6 obligatoriske moduler: 4 moduler knyttet til hovedområdet ”Pædagogik og lærerfaglighed”, 1 modul knyttet til hovedområdet ”Almen dannelse/KLM” og 1 modul knyttet til begge hovedområder, jf oversigten over uddannelsens struktur og tilrettelæggelse.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V