Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Studieordningen for læreruddannelsen består af to dele:

 

1.       Studieordningens fællesdel udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og som indeholder regler om følgende:

  • Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse, herunder prøveform og tilrettelæggelse.
  • Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III.
  • Krav til udformning af professionsbachelorprojektet.

2.       Studieordningens institutionsdel udarbejdet af den enkelte professionshøjskole, og som indeholder regler om læreruddannelsen lokalt.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V