Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Engelsk

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.  

1. delprøve er en skriftlig prøve

Prøven tilrettelægges som en 6 timers tilstedeværelsesprøve.

Den konkrete opgave udformes af de enkelte professionshøjskoler, men vil indeholde følgende opgavegenrer:

1.       En intersprogsanalyse af en elevtekst med forslag til skriftlig respons med sproglig vejledning inkl. det fremadrettede arbejde med udvikling af elevens intersprog i form af forslag til en eller flere aktiviteter med instruktion.

2.       En sammenhængende tekst i en lærer/folkeskolefaglig genre.

3.       En lærerfaglig refleksion over valg af sprogbrug i 1. og 2.

Den studerende får om morgenen dagen før prøven adgang til et forberedelsesmateriale.

1. og 3. del af den skriftlige prøve prøver primært kompetenceområde 1, mens 2. del primært falder inden for kompetenceområderne 2 og 3.

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelses-prøven. Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.

 

2. delprøve er en mundtlig prøve

Den mundtlige prøve foregår på engelsk. Den studerende forbereder 6 diskussionsoplæg med et performativt element. Oplæggene skal dække alle de fire kompetenceområder. Om morgenen dagen før den mundtlige prøve meddeles det den studerende, hvilket af diskussionsoplæggene der vil danne grundlag for prøven.

Den studerendes mundtlige engelsk bedømmes, både ud fra en betragtning om engelsk til brug i undervisningen og til personligt og professionelt brug i øvrigt.

Prøven indledes med den studerendes performative indslag på 10 minutter. Dette indslag kan udføres under selve prøven eller være videooptaget. I prøven kan indgå en vurdering af den studerendes uforberedte brug af skriftligt engelsk, enten via det performative indslag eller ved relevant brug af tavle, smartboard el. lign. under prøven.

Forberedelsestid: 1 døgn. Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

·         Aflevering af 6 diskussionsoplæg med et performativt element i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V