Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus i seksualundervisning

Kurset vil indeholde:

  • Børn og unges seksuelle udvikling og modenhed til at lære om seksualitet.
  • Historiske vilkår der betinger vores syn på seksualitet og seksualvejledning.
  • Kulturelle minoriteters seksualitet og de pædagogiske udfordringer forbundet hermed.
  • Bevidsthed om egne holdninger til seksualitet og det at undervise i seksualitet.
  • Pædagogiske spørgsmål knyttet til seksualundervisning.
  • Udarbejdelse af en plan for undervisning i en folkeskoleklasse.

Afvikling:
Kurset er på 24 undervisningstimer. Kurset tilbydes til alle årgange.

Betingelser for udstedelse af kursusbevis:

  • 80% fremmøde til undervisningen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V