Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Korsang

Studieordning: 2003

Fag: Kor

Alle studerende har mulighed for at deltage i Seminariets kor, som øver en gang om ugen fra august til februar/marts.

Fast øvetid er torsdag kl. 18.30 - 20.45.

Koret optræder ved diverse arrangementer på seminariet. Traditionen tro slutter vi korsæsonen af med en kirkekoncert.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V