Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Færdselslære, inklusive førstehjælp

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus, 3 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Det frivillige kursus udbydes i samarbejde med Læreruddannelsen UCC

 

Kompetenceområde

Færdselslære omhandler samspillet mellem den enkelte og trafikken samt ansvar, medansvar, forpligtelser og sikkerhed. Førstehjælp omhandler standsning af ulykker, livredende førstehjælp, mindre skader og uheld samt hjælp og omsorg.

Kompetencemål

Den studerende

·         kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i Færdselslære inklusive førstehjælp i folkeskolen.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

adfærd, holdninger og ansvar i trafikken

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning ud fra konkrete undervisningsmaterialer for færdselslære

sikker trafikal adfærd

redegøre for øvelser, der fremmer sikker trafikal adfærd, og forklare deres teoretiske baggrund

førstehjælp i forhold til tilskadekomst og ulykker i trafik og hverdag

prioritere rækkefølgen af indsatser i forbindelse med ulykker i trafik eller skolesammenhænge og tilrettelægge undervisning i dette, der tager hensyn til, hvad elever på forskellige klassetrin kan overskue og magte

livreddende førstehjælp

demonstrere livreddende førstehjælp, herunder anvendelse af hjertestarter, i en række tænkte situationer

håndtering af mindre uheld

redegøre for håndtering af mindre uheld som standsning af blødning og behandling af ledskader

aflåst sideleje

anbringe en person i aflåst sideleje og vide, hvornår det skal anvendes

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V