Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Informations- og kommunikationsteknologi

Studieordning: 2003

Alle nye studerende oprettes i løbet af intro-ugen som brugere på det pædagogiske netværk. Ældre studerende som endnu ikke er oprettet, og studerende som ikke er til stede under intro-forløbet, skal henvende sig til Servicecenteret.

Der tilbydes introduktionskurser i brugen af netværket. Kurserne er frivillige og gratis men med mødepligt, hvis man tilmelder sig. Kurserne er for alle; lærere, studerende og TAP'ere. Kurserne forestås af frivillige studerende med sagkundskab og er målrettet på at fostre en hensigtsmæssig brug og IT-udvikling på seminariet. Indholdet vil bl.a. bygge på behovstilkendegivelser fra de studerendes side og bliver løbende annonceret i Freds Nyt, ved fællessamlinger, pr. e-mail og på opslagstavlerne.

Eksempler på emner: Datasikkerhed, Internet, scanning, tekstbehandling m.m.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V