Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Professionshøjskolen Metropols bestyrelses godkendelse af studieordningen

Studieordning: 2014 (LU 07, Frb.)

– på baggrund af indstilling fra uddannelsesudvalg

Studieordningen er udarbejdet på grundlag af lov om uddannelsen af professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 579 af 9. juni 2006) og bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 562 af 01. juni 2011).

Læreruddannelsens uddannelsesudvalg har i henhold til Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 18, stk. 1 (lov nr. 562 af 6. juni 2007) behandlet studieordningen som revideret pr. maj 2013 på møde den 3. juni 2013. På mødet gav uddannelsesudvalgets formand Jens Hall-Andersen bemyndigelse til at indstille nærværende studieordning til godkendelse i bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol (§ 12, stk. 4).

Indstilling fra Uddannelsesudvalget efter formandens bemyndigelse, Frederiksberg, den 3. juni 2013

Jens Hall-Andersen
Formand for uddannelsesudvalget

Studieordningen er d. XX. xxxxxxx 2013 på bemyndigelse af bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol godkendt af rektor Stefan Hermann.

 

 

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V