Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Profillæreruddannelse i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde

Studieordning: 2014 (LU 07, Frb.)

Opbygning af profillæreruddannelsen:

De nuværende bestemmelser om læreruddannelsespraktik, pædagogiske fag, kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og professionsbachelorprojektet fastholdes, men tilpasses profillæreruddannelsen i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde indenfor den nuværende lov og bekendtgørelses bestemmelser.

Linjefag i profillæreruddannelsen i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde:

1.      Linjefaget dansk rettet mod indskoling og mellemtrinnet

2.      Linjefaget specialpædagogik efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.

3.      Linjefaget skole, sundhed og socialt arbejde

Oversigt over studieordning 2014 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V